ความอันตรายจากแมลงวัน

      แมลงวันถือว่าเป็นแมลงที่จัดอยู่ในกลุ่มของแมลงศัตรูทางการแพทย์ เชื้อโรคจะมาจากปาก ขา และขน ของแมลงวัน ที่มาตอมอาหาร ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคตาแดง ริดสีดวงตา พยาธิ ท้องร่วง ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ โรคอหิวาตกโรค จากประวัติการระบาดพบว่าในปีพ.ศ. 2553 มีผู้ป่วยอหิวาตกโรคทั่วโลกประมาณ 3-5 ล้านคน เสียชีวิตประมาณ 100,000 - 130,000  คนต่อปี  นอกจากนี้ ยังพบว่าแหล่งเพาะพันธุ์มักมีกลิ่นเหม็น ทำลายทัศนียภาพ และมีผลต่อความเป็นอยู่ของคนและสัตว์

วิธีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

  1. มีการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงของปัญหาและตรวจหาแหล่งเพาะพันธ์ในพื้นที่
  2. หากพบแหล่งเพาะพันธ์จะมีกระบวนการในการกำจัดด้วยการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
  3. ในการกำจัดตัวเต็มวัยจะควบคุมด้วยวิธีการติดตั้งเครื่องดักแมลงที่จะสามารถดึงดูดและลดปริมาณแมลงวันตัวเต็มวัยที่บินรบกวนในพื้นที่
  4. ในด้านการกำจัดด้วยสารเคมี สารเคมีที่ทางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญใช้จะผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่อนุญาตให้สามารถใช้ในบ้านเรือนและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะมีรูปแบบการฉีดพ่นแบบพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง
ปรึกษา ฟรี สำรวจหน้างาน ฟรี !!

11

สาขาทั่วประเทศ

200+

ทีมงานมืออาชีพ

7,563

ลูกค้าของเรา

20+

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี

our main office

99/22 หมู่บ้านโชคชัยวิลเลจ7 ถ.บุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

phone number

โทร : 03-819-7498
061-296-9938

Line

@mtpcontrol

Email

mtp_pattaya@mtpcontrol.com

ติดต่อสอบถาม

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.