ความอันตรายจากหนู

  • การกัดแทะสิ่งของต่างๆ ทำให้เกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้
  • การปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ระหว่างการขนส่งและการแปรรูปผลผลิตจนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค
  • เป็นพาหะสำคัญที่นำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคฉี่หนู (Leptospirosis) โรคไข้หนู (Murine thyphus) กาฬโรค (Plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

วิธีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

      มีการจัดการทั้งวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมี เช่น วิธีกล ได้แก่ การใช้กรง ใช้กาวดัก ใช้กับดักแบบต่างๆ และวิธีการใช้สารเคมี โดยสารเคมีที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เป็นสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้า หลังจากนั้นจะมีการดำการสำรวจร่องรอยหนูและปริมาณในการกัดแทะ เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้แสดงผลเปรียบเทียบ

ปรึกษา ฟรี สำรวจหน้างาน ฟรี !!

11

สาขาทั่วประเทศ

200+

ทีมงานมืออาชีพ

7,563

ลูกค้าของเรา

20+

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี

our main office

99/22 หมู่บ้านโชคชัยวิลเลจ7 ถ.บุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

phone number

โทร : 03-819-7498
061-296-9938

Line

@mtpcontrol

Email

mtp_pattaya@mtpcontrol.com

ติดต่อสอบถาม

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.