• Mtppattaya2522@gmail.Com
  • 038-197498
News Photo

อัดน้ำยา ระบบ SOIL TREATMENT

หมายถึง ( 1 ) ระบบ SOIL TREATMENT 

การฉีดพ่นป้องกันปลวกไม่ให้เข้ามา ทำความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนหรือทำให้ดินเป็นพิษเกินกว่าพวกแมลงเม่า หรือนางพยาปลวกเข้ามาทำรังอาศัยอยู่ในบ้านของเราได้ เราจึงเลือกใช้เคมี ที่มีคุณภาพและตกค้างได้ยาวนาน 3-5 ปี เข้ามาให้บริการฉีดพ่น

( 2 ). ระบบ SOIL TREATMENT

เหมาะสำหรับอาคารหรือบ้านทั่วๆไปสร้างใหม่ คือหลังจากเทคานคอดิน ปรับหน้าดินพร้อมเทพื้นชั้นล่างจึงเรียกให้เราเข้าไป บริการฉีดพ่นเคมีดังกล่าวหลังฉีดพ่นเคมีแล้วควรปิดพื้นทันที่หรือไม่ให้เกิน 3 วัน

ขั้นตอนปฏิบัติงานดังนี้

1. บริเวณภายในตัวอาคารใช้หัวอัดแรงสูง(sub-floor high pressure injector) อัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ลึกประมาณ 1.5 ฟุต (ประมาณ 30-50 เซนติเมตร)  โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ภายในอาคารทุกตารางเมตร และห่างจากตัวอาคาร 1 เมตรโดยรอบโดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1ตารางเมตร

2. ฉีดพ่นสเปร์สารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร โดยใช้น้ำยาที่ผสมเสร็จในปริมาณ 2 ลิตร ต่อตารางเมตร

3. การทำบริการจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องท่อชาร์ป เป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด

4. เคมีที่ใช้มีอายุการตกค้างหลังจากหมดสัญญาแล้วควรที่จะให้บริการอัดน้ำยาเข้าท่อต่อแล้วแต่ความพอใจของลูกค้าจะเลือกใช้บริการ

ในการทำบริการทางห้างฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อทราบถึงระดับการระบาด จุดที่ระบาดของสัตว์พาหะ สัตว์รบกวนอื่นๆ ทั้งภายใน ภายนอกพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานป้องกัน  และกำจัดปลวก

จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา เช่น บริเวณที่มีความชื้นสูง พื้นที่เงียบสงบ ขอบบัว วงกบ  ฝ้าเพดาน ช่องท่อชาร์ป รอยแตก เจ้าหน้าที่จะใช้สารเคมีชนิดน้ำ (SPRAYING)  และสารเคมีชนิดผง (DUSTING) 

ในจุดที่พบการเข้าทำลายของปลวก โดยประสิทธิภาพของสารเคมี ทั้งชนิดน้ำ และสารเคมีชนิดผง จะออกฤทธิ์ทำให้ตายในระยะเวลาอันสั้นและด้วยลักษณะทางชีวภาพของปลวกเวลาเดินจะต้องสัมผัสกันเนื่องจากปลวกไม่มีตา จึงทำให้ปลวกสามารถได้รับพิษของสารเคมี ประการหนึ่งปลวกจะมีการทำความสะอาดทางเดินตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อมีปลวกตายลงเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวก็จะกัดกินซากของปลวกตัวที่ตาย ซึ่งปลวกตัวที่มากินซากนั้นก็จะตายตาม และอีกประการหนึ่งนั้น สารเคมีที่ติดไปกับตัวปลวกจะทำให้ปลวกที่อยู่ภายในรังได้รับสารเคมีนั้นทำให้ปลวกตายหมดทั้งรังได้ในระยะเวลาไม่นานนัก   

ในการทำบริการครั้งแรกนั้น  ต้องมีการเจาะพื้นจนถึงชั้นดิน (ยกเว้น อาคารสูง   เพื่อทำการอัดสารเคมีชนิดน้ำลงดิน ในปริมาณ 5-7 ลิตร/จุด (สารเคมีที่ใช้ในอัตราส่วนที่ผสมแล้ว) ซึ่งจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณวงกบประตู, ช่องท่อชาร์ป, คอบันได, เสาอาคาร, และจุดที่พบว่ามีปลวกขึ้น โดยใช้หัวอัดน้ำยาแรงสูง  (SUB-FLOOR HIGH PRESSURE INJECTOR)  และเครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25-30 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และหากสถานที่นั้นมีสนามหญ้า หรือสวนหย่อม ต้นไม้ จะทำการฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำเคลือบผิวดิน  เพื่อการป้องกันและกำจัดปลวก

 

 


Share This News

Comment

คุณต้องการรับบริการที่มีคุณภาพจากเราหรือไม่?