• Mtppattaya2522@gmail.Com
  • 038-197498
News Photo

ระบบการวางท่อ ป้องกันปลวกและแมลง

ระบบงานวางท่อ Pipe rack system

            คือ ระบบการป้องกันและกำจัดปลวก ใต้พื้นดิน ด้วยการอัดสารเคมีชนิดน้ำเข้าท่อ  pn 10 สามารถใช้งานได้ถึง25 ปี มาตรฐานระบบการวางท่อ Standard of Pipe Treatment System วิวัฒนาการใหม่ในการกำจัดปลวก ที่มีความมั่นคงถาวรสามารถใช้งานได้ยาวนานและส่งสารเคมีได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่บริเวณแนวคานทั้งหมด

อุปกรณ์การวางท่อ 

        1. ท่อ  PN 10 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ  4  หุน  และความหนาของท่อเท่ากับ   2.0  mm.
        2. ท่อ HDPE มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกเท่ากับ  4  หุน  และความหนาของท่อเท่ากับ   3.3  mm.
        3. ข้องอ, ข้อต่อตรง, สามทาง, ฝาปิด, ต่อตรงเกลียวนอก, เข็มขัดรัดท่อ, ตะปูเกลียว, พุก และหัวปล่อยสารเคมี (สปริงเกอร์)
        4. สว่านไฟฟ้าสำหรับเจาะท่อ และคาน

หลักการทำงาน

 PIPE & SOIL TREATMENT  คือ   การวางท่อเคมี  CHEMICAL   PIPE คือ   ภายในอาคาร และใช้เครื่องฉีดแรงอัดสูงฉีด   พร้อมทั้งพ่นน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้พื้นดินส่วนเป็นพิษเกินกว่าที่ปลวกจะอาศัย หรือ แทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคาร หรือบ้านเรือน โดยคำนึงถึงเมื่อครบอายุการรับประกันประสิทธิภาพของน้ำยาเคมี

 จะสามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคาร  หัวอัดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคาร  ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาลงดิน  ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี  เกิดความเสียหาย เนื่องจากการเจาะพื้น ไม่ต้องใช้น้ำยาเคมีจำนวนมาก ๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร  เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี  ต่อผู้อาศัยมากที่สุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 เจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางฝ่ายก่อสร้าง  ได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะทำการวางท่อติดกับแนวคานด้านใน รอบตัวอาคาร  ท่อน้ำยาเคมีจะมีวาล์วอัดน้ำยาเคมีไว้รอบอาคารเป็นช่วง   ๆ  สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตลอดอายุบ้าน  

หลังจากวางท่อน้ำยาเคมีเรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายก่อสร้างสามารถปรับพื้นดินก่อนเทคอนกรีต  เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาภายในตัวบ้านทุกตารางเมตร โดยใช้หัวอัดน้ำยา (High Pressure Injector) ปักลงไปในดินประมาณ 50-100 เซนติเมตร และอัดน้ำยาลงดินตารางเมตรละ 5 ลิตร หลังจากอัดน้ำยาลงดินเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะฉีดพ่นสารเคมีพรมหน้าดินอีก 2  ลิตร  ต่อ 1 ตารางเมตร

หลังจากทำการอัดน้ำยาเคมีปลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการตรวจเช็ค ทุกระยะ  6 เดือนต่อครั้ง     ตลอดระยะสัญญา

กรณีพบปัญหาปลวกขึ้นภายในอาคาร  โปรดแจ้งให้ทางห้าง ฯ ทราบ  ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา   ภายใน  72  ชั่วโมง  (หรือ  3  วัน)


Share This News

Comment

คุณต้องการรับบริการที่มีคุณภาพจากเราหรือไม่?