• Mtppattaya2522@gmail.Com
  • 038-197498
News Photo

กำจัดปลวกด้วยระบบเนเมซีส (NEMESIS TERMITE BAIT SYSTEM)

หลักการทำงาน

ระยะที่ 1 ระยะการประเมิน สำรวจเตรียมพื้นที่พร้อมติดตั้งเหยื่อล่อ ในปริมาณ 1:3 ใช้เวลา 1-5 วัน
ระยะที่ 2 ตรวจสอบและติดตามเพิ่มเหยื่อจนเต็มสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 15 วัน
ระยะที่ 3 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเหยื่อสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 30 วัน
ระยะสุดท้าย(ตายยกรัง) ตรวจสอบและติดตามสถานีบนดินและใต้ดิน เฉลี่ยระยะเวลา 45-60 วัน

 การทำงานของระบบเนเมซีส (NEMESIS TERMITE BAIT SYSTEM)  เนเมซีสแบบบนดิน (NEMESIS ABOVE GROUND STATION)

เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส (NEMESIS BAAIT MATRIX) เป็นเหยื่อที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษ  เมื่อปลวกได้เข้ากัดกินไม้ภายในบ้าน เหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส (NEMESIS BAAIT MATRIX) สามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีเนเมซีสแบบบนดิน (NEMESIS ABOVE GROUND STATION) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พบทางเดิน หรือการเข้าทำลายของปลวก จากนนั้นปลวกงานจะเข้ามากินเหยื่ออย่างรวดเร็วและจะนำเหยื่อกลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นกิน เช่น ปลวกทหาร ราชินีปลวก และปลวกงานตัวอื่นๆ โดยที่พวกปลวกจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหยื่อนั้นมีผลต่อการเจริญเติบโต โดยออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส (NEMESIS BAIT MATRIX) คือ cholrfluazuron ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มยับยั้งการเจริญเติมโตของแมลง (lnect Growth Regulator:IGR) จะเป็นตัวหยุดไม่ให้ปลวกทำงานผลิต หรือลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพจึ่งทำให้เชื่อมั่นได้ว่า รังปลวกจะถูกทำลายยกรังอย่างราบคาบด้วย เนเมซีส (NEMESIS)

เนเมซีสแบบฝังดิน (NEMESIS IN-GROUND STATION)

แนวป้องกันรอบบ้าน คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นในดินหรือพื้นคอนกรีต โดยเว้นระยะของแต่ละจุด ห่างกัน 4 เมตรต่อ 1 จุด เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและโจมตีจากปลวก

การติดตั้งสถานีสามารถติดตั้งได้ทุกที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุก และบริเวณที่พบปัญหาเมื่อเหยื่อเข้ามากินไม้ในสถานีจะมีการเติมเหยื่อกำจัดปลวกเนเมซีส (NEMESIS  BAIT MATRIX) ที่ไว้ในสถานีฝังดิน ซึ่งปลวกจะนำเหยื่อกำจัดปลวก (NEMESIS BAIT MATRIX) กลับไปเป็นอาหารให้ปลวกตัวอื่นๆและจะทำให้ปลวกที่ได้รับเหยื่อภายในรังตาย 

ปกติสถานีควรได้รับการตรวจสอบ และเติมเหยื่อกำจัดปลวกในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาแนวป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อรังปลวกได้ถูกทำลาย เหยื่อปลวกที่เหลือค้างอยู่ในสถานีจะถูกกำจัดทิ้ง และทำการใส่ไม้ล่อปลวกอันใหม่ลงไปเพื่อเป็นเหยื่อล่อปลวกและเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเป็นประจำตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ระบบเนเมซีสเทอร์ไมต์เบท (NEMESIS TERMITE BAIT SYSTEM) 

เป็นวิธีการกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดในปัจจุบัน ระบบนี้ใช้กลไกการทำงานของปลวกที่หลากหลายเพื่อกำจัดเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันการระบายน้ำและลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติได้อีกด้วย

การใช้ระบบเนเมซีสเทอร์ไมต์เบทเป็นการติดตั้งสารสกัดจากธรรมชาติลงในกล่องอาหารสำหรับปลวก ที่จะถูกวางไว้ทั่วบริเวณที่มีการระบายน้ำของปลวก หลังจากที่ปลวกได้รับการรู้สึกว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ดี จึงจะนำกล่องอาหารไปฝังลงในดิน และปลวกจะมากินอาหารในกล่องนี้ จากนั้นสารสกัดจะกระทบต่อระบบทางเดินอาหารของปลวก ทำให้ปลวกตายลงเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีปลวกในบริเวณนั้นอีกต่อไป

การใช้ระบบเนเมซีสเทอร์ไมต์เบทเป็นวิธีการกำจัดปลวกที่ไม่ต้องใช้สารเคมี ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของวิธีการกำจัดปลวกอื่นๆที่มีอยู่ ระบบนี้ยังไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้กับทุกชนิดของโครงการการก่อสร้าง ดังนั้นถ้าคุณกำลังมีปัญหากับปลวก


Share This News

Comment

คุณต้องการรับบริการที่มีคุณภาพจากเราหรือไม่?